Monografia “Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej” już dostępna

To pierwsza na polskim rynku publikacja, która wyczerpująco omawia tematykę związaną z pomocą państwa przyznawaną wytwórcom energii z odnawialnych źródeł w świetle prawa Unii Europejskiej.

W publikacji poddaję kompleksowej analizie przepisy prawa unijnego, które determinują możliwość i dopuszczalne formy wspierania przez państwa członkowskie produkcji energii odnawialnej. Omawiam również bogaty dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej, dokonując na ich podstawie oceny krajowych systemów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa.

Więcej informacji o publikacji wraz ze spisem treści i darmowym fragmentem na stronie Wydawnictwo C.H.Beck.

Do góry