Uchwała w sprawie zmiany systemu tworzenia parków narodowych przyjęta

W poniedziałek Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyjęła uchwałę w sprawie zmiany systemu tworzenia i powiększania parków narodowych. Rada zaapelowała o pilne wprowadzenie rozwiązań umożliwiających skuteczne tworzenie nowych i powiększanie istniejących parków narodowych w Polsce, mając na względzie, że istniejące rozwiązania mogą budzić wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski płynące z uchwały zostaną uwzględnione w trwających obecnie pracach w Ministerstwie Środowiska nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody.

Cieszę się, że swoją cegiełkę do przyjęcia uchwały jako twórca jej projektu dołożył Zespół Badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności, którego mam przyjemność być członkiem. Tym bardziej, że to historycznie pierwsza uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji w sprawach dotyczących ochrony przyrody!

Zobacz więcej

Do góry