Nowa publikacja prawnicza Wolter Kluwer z moim udziałem

Nakładem Wolters Kluwer Polska została właśnie wydana publikacja “Podatki i składki z tytułu zatrudnienia”. Miałam przyjemność przygotować jeden z rozdziałów tej nowej pozycji prawniczej, dotyczący programów wspierających zatrudnienie.

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Zobacz spis treści, zapoznaj się z publikacją na stronie wydawnictwa

Do góry