Premiera raportu “Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”

Prace związane z programowaniem, a także zbliżające się rozpoczęcie wdrażania perspektywy finansowej na lata 2021-27 stanowią dobry moment do oceny efektywności funkcjonujących mechanizmów zwrotu środków unijnych w Polsce. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem „Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”, którego jestem współautorką.

W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy kompleksowe badanie danych dotyczących postępowań w przedmiocie zwrotu środków unijnych przez beneficjentów będących konsekwencją nieprawidłowości. Zwróciliśmy się do kilkudziesięciu instytucji zarówno centralnych, jak i regionalnych odpowiedzialnych za dystrybucję środków z szeregiem pytań dotyczących prowadzonych postępowań zwrotowych, pytając m.in. o ich długość, wyniki czy skuteczność. Przygotowany raport jest pierwszym w Polsce materiałem ewaluacyjnym jeżeli chodzi o postępowania w przedmiocie zwrotu środków.

Uroczystej premierze towarzyszyło śniadanie prasowe dla dziennikarzy. Podczas którego zaprezentowaliśmy statystyki dotyczące postępowań zwrotowych (długość, skuteczność odwołań, skuteczność odzyskiwania środków, ilość spraw przed sądami, wynik tych spraw itp.) jak i postulaty de lege ferenda dotyczące możliwych ulepszeń i usprawnień procedury. Dziennikarze zadawali nam wiele pytań m.in. dotyczących konsekwencji zwrotu środków, kogo mogą dotyczyć, a także jak polskie procedury zwrotów wyglądają na tle innych krajów europejskich.

Zachęcam do lektury Raportu, ale również do zapoznania się z prezentacją, która towarzyszyła nam podczas oficjalnej premiery Raportu na spotkaniu

Do góry