(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl
Na łamach “Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, którego jestem współautorką

Na łamach “Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, którego jestem współautorką

Zachęcam do lektury artykułu pt. ““Droga cywilna w sprawach o zwrot dofinansowania – dopuszczalne roszczenia beneficjentów”, z którego dowiecie się Państwo jakie środki mają do dyspozycji beneficjenci w ramach procedury cywilnej. Cywilnoprawny charakter umowy o dofinansowanie dopuszcza drogę sądową, z której skorzystać mogą beneficjenci wsparcia, wytaczając powództwa skierowane przeciwko instytucjom oraz zabezpieczając swoje roszczenia do czasu uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiocie…

Czytaj dalej

Mój artykuł “Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach o dofinansowanie ze środków unijnych” na łamach “Rzeczpospolitej”

Mój artykuł “Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach o dofinansowanie ze środków unijnych” na łamach “Rzeczpospolitej”

W przypadku decyzji o zwrocie dofinansowania ze środków unijnych beneficjenci mają prawo do skorzystania z możliwości procedury odwoławczej, a następnie ze skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zachęcam do lektury artykułu, którego jestem współautorką. Znajdą go państwo pod tym linkiem.

Czytaj dalej

“Zasady zwrotu pieniędzy z Unii muszą być przejrzyste” – debata Rzeczpospolitej z moim udziałem

“Zasady zwrotu pieniędzy z Unii muszą być przejrzyste” – debata Rzeczpospolitej z moim udziałem

Jak eksperci oceniają efektywności funkcjonujących mechanizmów zwrotu środków unijnych w Polsce?  Jakie rozwiązania proponują, aby poprawić efektywność funkcjonujących mechanizmów zwrotu środków unijnych? Debatę z moim udziałem, a także r .pr Krzysztofa Brysiewicza, prof. Rafała Poździka, Dr Jacka Jaśkiewicza oraz prof. Macieja Perkowskiego już można zobaczyć na stronie Rzeczpospolitej.  Spotkanie poprowadził red. Marcin Piasecki.  Zachęcam również do lektury przygotowanego przez naszą kancelarię raportu –  “Efektywność procedur zwrotów środków unijnych”.

Czytaj dalej

Premiera raportu “Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”

Premiera raportu “Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”

Prace związane z programowaniem, a także zbliżające się rozpoczęcie wdrażania perspektywy finansowej na lata 2021-27 stanowią dobry moment do oceny efektywności funkcjonujących mechanizmów zwrotu środków unijnych w Polsce. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem „Efektywność procedur zwrotu środków unijnych”, którego jestem współautorką. W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy kompleksowe badanie danych dotyczących postępowań w przedmiocie zwrotu środków unijnych przez beneficjentów będących…

Czytaj dalej

Do góry