(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

Ochrona środowiska

Udzielam wsparcia w zakresie:
  • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
  • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przemysłową klienta.
  • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej ochrony środowiska.
  • Doradztwo na rzecz operatorów zakładów przemysłowych w procesach dotyczących emisji, kwestii związanych z zagrożeniem awarią przemysłową czy też ochroną wód.
  • Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych oraz wodnoprawnych.
  • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
  • Doradztwo w zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami oraz dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Wsparcie i reprezentacja w sporach z organizacjami ekologicznymi.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

 

Do góry