(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

Pomoc publiczna i środki unijne

Gwarantuję:
  • Kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów (negocjacje z instytucjami, bieżące doradztwo), a także podczas kontroli oraz audytów.
  • Solidną reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. o odzyskanie niewypłaconych dotacji oraz zwrotu środków.
  • Sporządzanie protestów i skarg w procedurze oceny projektów.
  • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.
  • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji podmiotów z unijnym wsparciem w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej.
  • Wsparcie w procesie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, zakupów realizowanych w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

 

Do góry