(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

Prawo energetyczne

Zapewniam:
  • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
  • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z organami regulacyjnymi lub innymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
  • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
  • Reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz paliw płynnych, a także doradztwo w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.
  • Pełne doradztwo przy zawieraniu umów typu corporate PPA, zarówno w modelu wirtualnym, jak i fizycznej dostawy.
  • Kompleksowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji zarówno w instalacje wytwórcze jak i w sieci gazowe i elektroenergetyczne, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, a także wsparcie prawne w procedurze zamówieniowej.
  • Kompleksowe usługi prawne dla odbiorców energochłonnych w zakresie m.in. uzyskania i utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego, uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej, optymalizacji kosztów energii, gazu lub ciepła oraz efektywności energetycznej.
Do góry