Komentarz do nowej ustawy wdrożeniowej pod redakcją prof. Rafała Poździka już dostępny na rynku

Do przedsprzedaży trafił właśnie, wydany nakładem Wolters Kluwer Polska, komentarz do nowej ustawy wdrożeniowej, która reguluje procedurę wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizację, kontrolę i rozliczanie w perspektywie finansowej 2021–2027.


Bardzo się cieszę, że wraz z Małgorzata Woźniak mogłyśmy podzielić się swoim doświadczeniem, w tym praktycznymi (i niestety często krytycznymi) przemyśleniami na tle rozwiązań przyjętych w ustawie, które zdobyłyśmy doradzając w zespole środków unijnych i pomocy publicznej Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy Wierzę, że publikacja w swoim wymiarze praktycznym posłuży zarówno beneficjentom realizującym projekty przy wsparciu środków unijnych, jak i podmiotom monitorującym i rozliczającym te projekty. Będzie też z pewnością dodatkową wykładnią dla sądów, pochylających się nad kwestiami spornymi, które mogą się, w toku realizacji zadań, pojawić.


Dziękuję Redaktorom publikacji: prof. Maciej Perkowski i prof. Rafał Poździk za zaufanie i możliwość dołączenia do tak znakomitego grona Autorów!

Zobacz opis publikacji.

Do góry