Na łamach “Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, którego jestem współautorką

Zachęcam do lektury artykułu pt. ““Droga cywilna w sprawach o zwrot dofinansowania – dopuszczalne roszczenia beneficjentów”, z którego dowiecie się Państwo jakie środki mają do dyspozycji beneficjenci w ramach procedury cywilnej.

Cywilnoprawny charakter umowy o dofinansowanie dopuszcza drogę sądową, z której skorzystać mogą beneficjenci wsparcia, wytaczając powództwa skierowane przeciwko instytucjom oraz zabezpieczając swoje roszczenia do czasu uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiocie m.in. rozwiązania umowy o dofinansowanie i konieczności zwrotu środków unijnych.

Zachęcam do lektury całego artykułu, który napisałam wraz z apl. adw. Małgorzatą Woźniak.

Znajdziecie go Państwo TUTAJ

Do góry